Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Cefn-Bryn-Brain

SR/025/001

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0208

Lleoliad y Safle / Site Location

Land adj Pant y Brain & School Rd.

Ward / Ward

Quarter Bach

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

1.529

SR/025/002

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0866

Lleoliad y Safle / Site Location

Old School Playing Field, Cefn Bryn Brain

Ward / Ward

Quarter Bach

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Grassland

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.1569

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top