Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Bancyfelin (2.5Km East)

SR/165/004

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0432

Lleoliad y Safle / Site Location

Glyn Hebog Field, 2.5Km East of Bancyfelin

Ward / Ward

Cynwyl Elfed

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.6246

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top