Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Felindre (Dryslwyn)

SR/155/001

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0252

Lleoliad y Safle / Site Location

Rear Garden of Glynteg, Felindre, Dryslwyn

Ward / Ward

Llanfihangel Aberbythych

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Residential Garden

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.1654

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top