Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Llanwrda (3.6 km N)

SR/165/011

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0793

Lleoliad y Safle / Site Location

Land Adjacent Capel Dewi Sant, Lampeter Road

Ward / Ward

Cilycwm

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Smallholding/Tourism

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

2.201

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top