Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Llandyfaelog (1 Km North)

(1) SR/083/001

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0038

Lleoliad y Safle / Site Location

Star forge Outbuildings & Paddock

Ward / Ward

St. Ishmael

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Outbuildings & Paddock

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

2.781

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top