Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Llandeilo (Nantyrhibo)

(1)SR/080/006

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0650

Lleoliad y Safle / Site Location

Land adjacent to Gurrey Hill House, Nantyrhibo

Ward / Ward

Llandeilo

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.2355

SR/080/011

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0851

Lleoliad y Safle / Site Location

Land at Nantyrhibo, Llandeilo

Ward / Ward

Llandeilo

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.442

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top