Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Llanllwni

SR/099/001

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0244

Lleoliad y Safle / Site Location

Land adjacent Hafan Deg

Ward / Ward

Llanfihangel-ar-Arth

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.3583

SR/099/002

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0265

Lleoliad y Safle / Site Location

Land at Bryndulais, Llanllwni

Ward / Ward

Llanfihangel ar Arth

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.5658

SR/099/003

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0335, 0704

Lleoliad y Safle / Site Location

Land adjacent Murmur y Coed

Ward / Ward

Llanihangel-ar-Arth

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.3237

SR/099/004

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0702

Lleoliad y Safle / Site Location

Land adj Ffynnon Newydd, Llanllwni

Ward / Ward

Llanfihangel-ar-Arth

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.4002

SR/099/005

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0703

Lleoliad y Safle / Site Location

Land adj Llety Euros, Llanllwni

Ward / Ward

Llanfihangel-ar-Arth

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.6299

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top