Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Llanelli (Llwynhendy)

SR/086/061

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0624

Lleoliad y Safle / Site Location

Ynys Las, Cefncaeau, Llwynhendy

Ward / Ward

Llwynhendy

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Vacant - former school site

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

1.418

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top