Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Llanllwch

(9) SR/098/002

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0676

Lleoliad y Safle / Site Location

Land at Llanllwch, Carmarthen

Ward / Ward

Carmarthen Town South

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

1.381

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top