Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Llanelli (Pwll)

(1) SR/086/021

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0260

Lleoliad y Safle / Site Location

Beech Grove Pwll

Ward / Ward

Hengoed

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.7184

(1) SR/086/037

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0384

Lleoliad y Safle / Site Location

Adjoining Maes yr Haf, Pwll

Ward / Ward

Hengoed

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Mixed Use

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.5699

(1) SR/086/056

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0606

Lleoliad y Safle / Site Location

Land at Maesyrhaf, Pwll

Ward / Ward

Hengoed

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Residential Open Land

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

0.2729

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top