Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Ended on the 8 February 2019
If you are having trouble using the system, please try our help guide.

Llanpumsaint

(1) SR/101/001

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0675

Lleoliad y Safle / Site Location

Land at Gwyn Villa, Llanpumsaint

Ward / Ward

Cynwyl Elfed

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Pasture

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential - SC19/h3

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

1.648

SR/101/002

Cyfeirnod Cyflwyno / Submission Reference

CA0910

Lleoliad y Safle / Site Location

Land at Llanpumsaint

Ward / Ward

Cynwyl Elfed

Defnydd ar hyn o bryd / Existing Use

Agricultural

Defnydd Arfaethedig / Proposed Use

Residential

Arwynebedd (Ha) / Area (Ha)

1.303

If you are having trouble using the system, please try our help guide.
back to top back to top