SR/077/004

Showing comments and forms 1 to 7 of 7

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 33

Received: 10/01/2019

Respondent: Mrs Emma Arnold

Representation Summary:

My health is important and that should matter more than money. Why destroy something that is beautiful and affect existing residents.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 315

Received: 31/01/2019

Respondent: Mrs Rodney Robertson-Williams

Representation Summary:

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 715

Received: 05/02/2019

Respondent: wyn howells

Representation Summary:

To build a field full of around 20 houses in such a small village is absolutely ludicrous. I have lived at my present address for 30 years and had properties built on both sides of my location which I have no objection to. The odd house here and there are totally acceptable but not to a scale that it ruins our community. This proposed site is directly behind my garden, so not only would it ruin my wonderful view, devalue my property but would also be an eyesore. There is no demand for this amount of properties in LLANBOIDY.

Support

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2090

Received: 08/02/2019

Respondent: Llanboidy Community Council

Representation Summary:

Llanboidy Community Council is happy to support the site but would like it recorded that they would like number of houses that are permitted to be built on the site limited to a maximum of 4.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2633

Received: 08/02/2019

Respondent: Jayne Young

Representation Summary:

The scale of the proposed site would effectively double the current size of the upper village as it stands and therefore completely change the demographic make-up of the community which at present is largely Welsh and I cannot see the demand for such a large development in the village which would be aimed at outsiders. I have deep concerns at how the present sewage would cope and moreover, how the small B road would cope with the increased level of traffic

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2836

Received: 08/02/2019

Respondent: Norah Heseltine

Representation Summary:

Rwy'n byw gyferbyn a mynediad y safle mewn golwg, ac wedi bod yno ers dros hanner can mlynedd. O'r llofft edrychaf allan ar gaeau gwyrdd, ac mi fydde'n ofnadwy I edrych ar stad mawr o dai newydd fydde allan o dai newydd fydde allan o gymeriad yn y pentref. Mae'n achosi pryder ofnadwy I mi feddwl am y traffic fydde'n troi o flaen fy nhy, ac rwy'n siwr byddem yn cael tipyn o drafferth I groesi'r ffordd. Ar hyn o bryd, llwybyr cyhoeddus sydd o fy mlaen, rwy'n ei defnyddio fel nifer yn y pentref ac mae'n hwylys I berchnogin cwn. Mae'r llwybyr wedi bod yno ers rwy'n cofio ac mae'r bywyd gwyllt sydd y'w gweld ar hyd y llwybyr, yn adar ac yn flodau gwyllt yn bleser gweld, ac yn yr hedref, rwy'n aml caglu mwyar yn y cyffiniau. Os bydde heol yno yn hytrach na llwybyr mi fydde'n ymharu ac yn dileu y bywyd gwyllt fel mae'n sefyll, ac mi fydde cerdded ar hyd heol I ddod at y llwybyr yn beryglys I blant yn enwedig. Mae Ysgol Bro Brynach yn ffinio a'r safle, ac mi fydde yno beryglon I'r plant a'r rhieni. Bydde'r traffic a'r golau'n amharri arnaf ac mae pryder ofnadwy gennyf ynglyn a'r gwaith adeiledu a loriau trymion yn teithio drwy'r pentref ar hyd yr heol fechan.

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2837

Received: 08/02/2019

Respondent: Mr Owain Young

Representation Summary:

Rwy'n gefnogol I adeiladu tai rhesymol eu pris I fobl yn Llanboidy a bod safleuoedd bach yn gynaladwy, ond teimlwyn yn gryf iawn na ddylid ystyried ardaloedd mawr o ddatblygiad e.e SR/077/004 am nifer o resymau-
1. Mae'r datblygiad arfaethedig yn dileu llwybr cyhoeddus sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth.
2. Fe fydd llif y traffic yn hunllef gan mae dim ond un ffordd fydd mewn a mas o'r safle
3. A fydd y ystem carffosiaeth yn gallu ymdopi?
4. Faint o dai ma nhw'n golygu adeiladu?
5. O'n ni'n meddwl fod polisi cynllunio Cyngor Sir Gar yn erbyn adeiladu ystade mawr a beth yw diffiniad stad mawr?