SR/078/003

Showing comments and forms 1 to 2 of 2

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 805

Received: 06/02/2019

Respondent: Mrs Janet Thomas

Representation Summary:

Hoffwn ddatgan fy ngwrthwynebiad i ddatbygu'r tir hwn yn bennaf am nad oes restr aros am dai yn Llanddarog ac mae'r ysgol gynradd yn llawn. Byddai cynnydd ym mhoblogaeth y pentref yn rhoi gwasgfa ychwanegol ar wasanaethau cyhoeddus megis iechyd. Mae'r datblygiadau sydd ynghlwm â'r safleoedd ymgeisio yn Llanddarog ar raddfa drefol, yn afresymol ac yn hurt o ystyried yr effeithiau ar natur y pentref, yr amgylchedd, y llif traffig a'r gwasanaethau carthffosiaeth. Gwell fyddai gwella ansawdd trigolion Is-y-llan drwy ddarparu parc chwarae i'r plant ar y tir hwn.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2682

Received: 08/02/2019

Respondent: W K Morgan

Representation Summary:

Large residential sites would alter the character, ethos and language of the Community. Council cut backs affecting schools, hospitals and services. Sewerage unable to cope at present. Urgent problems waiting to be resolved regarding sewage spillage onto road and properties Health hazard.