SR/020/002

Showing comments and forms 1 to 17 of 17

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 202

Received: 27/01/2019

Respondent: Mr Martin Stevenson

Representation Summary:

Development too large for rural area. Highway problems. Overlooking my property. Drainage issues.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 395

Received: 03/02/2019

Respondent: Mr Nigel Thomas

Representation Summary:

I object to the change of use from Agricultural use to Residential use and potentially the building of houses on this area.
I feel this would impact on my privacy, as the ground level in this area is higher than my rear garden and I currently enjoy uninterrupted views from my home of the surrounding area.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 907

Received: 06/02/2019

Respondent: mrs manon jones

Representation Summary:

Rwy'n gwrthwynebu oherwydd:
* pentrefyn bach yw Capel Seion byddai'r cynllun yn ei or ddatblygu gan ddwblu ei faint a newid ei naws yn gyfangwbl.
* nid yw'r lonydd o gwmpas yn addas ar gyfer cynnydd enfawr mewn trafnidiaeth.
* nid yw'r system garthffosiaeth bresennol yn ddigonol ar gyfer cynnydd yn ei defnydd
* mae'r gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys meddyg, ysgol a siop bellter o Gapel Seion nid yw'n leoliad addas ar gyfer cynnifer o dai.
* byddai'r datblygiad yn effeithio ar lonyddwch, harddwch a natur wledig Capel Seion
* gallai effeithio ar naws ieithyddol naturiol Gymreig y pentrefyn

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 946

Received: 06/02/2019

Respondent: Mrs Nia Lewis

Representation Summary:

Site to large for development compared to size of hamlet.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1309

Received: 07/02/2019

Respondent: Mr Gethin Thomas

Representation Summary:

Mi fyddai'r datblygiad yma yn creu mwy o drafnidiaeth ar sgwar y Capel
sydd yn barod yn drwm gan draffig ar wahanol gyfnodau o'r dydd. A ydych
wedi ystyried y problemau a geir yma yn sgil loriau o'r chwarel leol?Pan fo gwasanaethau amrywiol yn Y Capel mae llif y traffig yn ofid ac yn berygl.
Cymuned agos sydd yma ac mi fyddai datblygiad yn niweidiol.
A ydy isadeiledd yr ardal yn ddigonol i gwrdd a'r gofynion?
Beth fyddai effaith hyn ar yr iaith Gymraeg gan gofio hefyd am yr holl
ddatblygiad tai sydd o dan ystyriaeth ym mhentref cyfagos Drefach?

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1499

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllrs Price & Vaughan-Owen

Representation Summary:

Residents have expressed concerns with regards to SR/ 020/ 002 on the grounds that it would result in over-intensification of development at Capel Seion, a small hamlet on the outskirts of Drefach. Concerns also exist in terms of access onto Capel Seion Road, which has regular HGV traffic to the local quarry, and which is in need of improvements, particularly in terms of providing pavements down to the village of Drefach. Concerns also exist with regards to loss of privacy and historical drainage issues for neighbouring properties. Residents feel that this development would change the nature of the hamlet.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1834

Received: 06/02/2019

Respondent: Dennis Davies

Representation Summary:

1) This development would have a detrimental affect to the village of Capel Seion.
2) Visibility splays not sufficient
3) Overloading of highway.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1892

Received: 07/02/2019

Respondent: DJ Fell

Representation Summary:

I object to the site for the following reasons:
- Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
- Inadequate highways to cope with increased traffic.
- Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
- Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
- Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
- Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
- Serious effects on nature conservation.
- Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
- Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1893

Received: 06/02/2019

Respondent: MG Thomas

Representation Summary:

I object to the site for the following reasons:
- Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
- Inadequate highways to cope with increased traffic.
- Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
- Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
- Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
- Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
- Serious effects on nature conservation.
- Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
- Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1900

Received: 06/02/2019

Respondent: Mrs Helen Roblin

Number of people: 2

Representation Summary:

I object to the site for the following reasons:
- Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
- Inadequate highways to cope with increased traffic.
- Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
- Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
- Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
- Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
- Serious effects on nature conservation.
- Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
- Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1903

Received: 06/02/2019

Respondent: Robert Davies

Representation Summary:

I object to the site for the following reasons:
- Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
- Inadequate highways to cope with increased traffic.
- Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
- Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
- Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
- Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
- Serious effects on nature conservation.
- Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
- Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1904

Received: 06/02/2019

Respondent: Mr & Mrs Robert Davies

Number of people: 2

Representation Summary:

I object to the site for the following reasons:
- Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
- Inadequate highways to cope with increased traffic.
- Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
- Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
- Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
- Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
- Serious effects on nature conservation.
- Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
- Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1906

Received: 06/02/2019

Respondent: O Jones

Representation Summary:

I object to the site for the following reasons:
- Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
- Inadequate highways to cope with increased traffic.
- Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
- Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
- Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
- Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
- Serious effects on nature conservation.
- Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
- Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1907

Received: 06/02/2019

Respondent: Mr & Mrs Murphy

Number of people: 2

Representation Summary:

I object to the site for the following reasons:
- Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
- Inadequate highways to cope with increased traffic.
- Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
- Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
- Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
- Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
- Serious effects on nature conservation.
- Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
- Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2723

Received: 06/02/2019

Respondent: Mr Nigel Thomas

Representation Summary:

I OBJECT to the Local development candidate site adjacent to Llethr Garw, Capel Seion, for the following reasons -

Over development - the propsed site would more than double the size of the hamlet.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2922

Received: 31/01/2019

Respondent: Eleri Anderson

Representation Summary:

I OBJECT to the local development candidate site adjacent to Llethr Garw Capel Seion for the following reasons.

* Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
* Inadequate highways to cope with increased traffic.
* Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
* Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
* Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
* Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
* Serious effects on nature conservation.
* Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
* Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2923

Received: 31/01/2019

Respondent: Mr Gary Anderson

Representation Summary:

Re: OBJECTION OF CANDIDATE SITE (SR/020/002) ADJACENT TO LLETHR GARW, CAPEL SEION DREFACH

I OBJECT to the local development candidate site adjacent to Llethr Garw Capel Seion for the following reasons.

* Over development - the proposed site would more than double the size of the hamlet.
* Inadequate highways to cope with increased traffic.
* Inadequate sewerage system to cope with increased housing.
* Dangerous highway with frequent accidents and heavy traffic.
* Inadequate site entrance with poor visibility on road access.
* Traffic generation to cause further traffic problems and pollution.
* Serious effects on nature conservation.
* Further noise and disturbance resulting from increased residents and traffic.
* Current education and medical infrastructure not suitable for increased numbers.