SR/145/002

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2961

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

Maint y saffle yn gorsyrn ar yr edrychiad cynta. Paham y dyfnder yn ôl o'r heol?

Llanw bwlch amlwg yn y rhes o dai. Derbyniol yn fy marn i.

The size of the site is a concern at first glance. Why the depth back from the road?

Filling a clear gap in the row of houses. Acceptable in my opinion.