SR/158/006

Showing comments and forms 1 to 3 of 3

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1236

Received: 08/02/2019

Respondent: Mrs Anne Williams

Representation Summary:

Mae'r tir yma wedi bod yn lle chwarae i blant a phobl ifanc ers blynyddoedd. Gwnaeth y cyngor cymuned cais i gadw yr un amser a'r ceisiadau am drosglwyddo asedau eraill y plwyf ond gwrthod wnaeth y cyngor sir. Arwyddwyd deiseb gan gannoedd o bobl yr ardal a oedd yn awyddus iawn i gadw'r lle chwarae. Felly, mae'r boblogaeth yn awyddus i gadw'r safle yn safle amwynder/amenity er les plant y cymuned.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1439

Received: 08/02/2019

Respondent: Llannon Community Council

Representation Summary:

The Community Council object to the development of this site as it should remain a park.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1536

Received: 08/02/2019

Respondent: Mrs Anne Williams

Representation Summary:

Mae'r tir yma wedi bod yn lle chwarae i blant a phobl ifanc ers
blynyddoedd. Gwnaeth y cyngor cymuned cais i gadw yr un amser a'r
ceisiadau am drosglwyddo asedau eraill y plwyf ond gwrthod wnaeth y cyngor
sir. Arwyddwyd deiseb gan gannoedd o bobl yr ardal a oedd yn awyddus iawn
i gadw'r lle chwarae. Felly, mae'r boblogaeth yn awyddus i gadw'r safle yn
safle amwynder/amenity er les plant y cymuned.