SR/145/010

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2935

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

Ni ddylid ffafrio'r cais yma (sef Rhan 3) o'r datblygiad ar y safle. Hyd nes y bydd yr holl ofynio'n ar gyfer Rhan 2 wedi'u cwblhau'r llawn sef:
1 Maes chwarae cymunedol
2 Safleoedd cymunedol I drigolror eistedd o amgylch y maes chwarae
3 Maes parcio o faint digonol I drigolion yr ystad a phentrefwyr Rhydargaeau. Mae ymrwymiad cynnar I Adran yr 106 yn hanfodol, ac yn glwm I Rhan 2 o'r datblygiad.

This application (namely Part 3) of the development on the site should not be favoured until all requirements for Part 2 have been fully met, that is:
1 Communal playground
2 Communal places for residents to sit around the playground
3 Car park of sufficient size for residents of the estate and villagers of Rhydargaeau. An early commitment to Section 106 is essential and is attached to Part 2 of the development.