SR/145/003

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2921

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

Siap go anarferol i'r safle yma
Ymddengys, ar yr olwg cynta, y byddai datblygu arno yn cwblhau yr adeiladu sy'n bosib yn yr ardal

Unusual shape to this site
At first glance, development on it would complete the building that is possible in the area.