SR/136/002

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2960

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

Dymuniad gennyf i ddeall y rhesymau paham fod y safle yma wedi'i hepgor o'r Cynllun Datblygu Lleol.

Ai lleoliad ger y cyffordd i Llanllawddog yw'r rheswm?

I wish to understand the reasons why this site has been omitted from the Local Development Plan.

Is it because the location is near the junction for Llanllawddog?