SR/026/004

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 85

Received: 21/01/2019

Respondent: Mr Aled Morgan

Representation Summary:

Mae'r fynedfa I Heol Yr Ysgol oddi ar Heol Y Parc ac yr Heol yn gyffredinol ar hyd Heol Yr Ysgol yn anaddas yn barod, bydd cynnydd mewn traffig ar yr heol yn gwneud y sefyllfa yn amhosib. Mae yna sawl man ar hyd Heol Yr Ysgol ble mae'n amhosib i ddau gerbyd pasio heb fynd ar ben y palmant. Bydd mwy o dai ar y stryd yn creu fwy o broblem traffig .