SR/021/049

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2915

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

SR/021/049

Llai ffafrol ar gyfer datblygiad, a hynny mewn dymhariaeth gyda'r cais cyfagos, sef SR/021/011.

Less favourable for development in comparison with the adjacent application, SR/021/011.