Cyfarwyddiadau

Gallwch ddefnyddio'r system ymgynghori ar-lein i ddarllen dogfennau a gyhoeddir gan y cyngor ac i wneud sylwadau yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus neu i weld sylwadau a wnaed gan eraill ar opsiwn, mater neu bolisi safle penodol.

Cofrestru, Mewngofnodi neu Ofyn am Gyfrinair Newydd

Defnyddiwch y dolenni yn y bar diogelwch sy'n rhedeg ar draws top y wefan hon. Mae ganddo gefndir du ac mae'r dolenni mewn gwyn yn y gornel dde uchaf.

Os ydych am wneud sylwadau bydd angen i chi gofrestru a mewngofnodi, ond gallwch weld sylwadau a wnaed heb gofrestru neu fewngofnodi.

Rydw i wedi anghofio fy nghyfrinair

Defnyddiwch y ffurflen cyfrinair anghofiedig sydd wedi'i chysylltu ar y ffurflen mewngofnodi. Rhowch y cyfeiriad e-bost y gwnaethoch gofrestru gydag ef, yna gwiriwch eich mewnflwch i gael cyfarwyddiadau pellach. Os nad ydych yn derbyn e-bost, gwiriwch eich ffolder sbam ond os nad oes gennym gofnod ohonoch ni fyddwn yn anfon e-bost atoch.

Gwneud sylwadau

Bydd dogfennau cyfredol sy'n agored i ymgynghoriad cyhoeddus yn cael eu rhestru ar yr hafan. Dewiswch un o'r dogfennau - ac yna o'r dudalen gynnwys - cliciwch ar y bennod, y safle, y rhifyn neu'r polisi y mae gennych ddiddordeb ynddo.

I wneud sylwadau, cliciwch ar yr eicon pen wrth ymyl y mater safle neu bolisi y mae gennych ddiddordeb ynddo a'i llenwi.

Gweld sylwadau

Gallwch weld y sylwadau sydd wedi gwneud heb gofrestru neu fewngofnodi.

Dewiswch un o'r dogfennau o hafan y Cynllun Lleol - ac yna o'r dudalen gynnwys, cliciwch ar y bennod, y safle, y rhifyn neu'r polisi y mae gennych ddiddordeb ynddo.

I weld sylwadau, cliciwch ar yr eicon chwyddwydr wrth ymyl y safle, y rhifyn neu'r polisi y mae gennych ddiddordeb ynddo a bydd crynodeb o'r holl sylwadau a gyhoeddir yn cael eu rhestru. Mae nifer y sylwadau yn cael eu harddangos mewn cromfachau wrth ymyl yr eiconau. Noder bod y sylwadau a dderbynnir yn cael eu prosesu gan staff gweinyddol cyn eu cyhoeddi felly ni fydd sylwadau sydd newydd eu postio yn ymddangos yma ar unwaith.

Gweld Mapiau

Os oes map rhyngweithiol o safle neu faes polisi, bydd eicon glôb wrth ymyl i'r disgrifiad neu'r polisi ar gyfer y safle. I weld y map, cliciwch ar yr eicon.

Cysylltwch â ni

Rhaid llenwi pob maes sydd wedi’i farcio â seren.