SR/158/009

Showing comments and forms 1 to 2 of 2

Support

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1445

Received: 08/02/2019

Respondent: Llannon Community Council

Representation Summary:

The Community Council support this site for development with a preference for the development of affordable houses, mixture of housing and bungalows for the elderly.

Support

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1493

Received: 08/02/2019

Respondent: Mrs Anne Williams

Representation Summary:

Mae eisiau cymysgedd o dai fforddiadwy yn cynnwys tai neu fflatiau i'r henoed neu bobl ag anabledd: mae'r safle yn un o lefydd gwastad yn Y Tymbl.