SR/158/005

Showing comments and forms 1 to 2 of 2

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1438

Received: 08/02/2019

Respondent: Llannon Community Council

Representation Summary:

The Community Council object to development on this site on grounds this should be amenity land.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1482

Received: 08/02/2019

Respondent: Mrs Anne Williams

Representation Summary:

Mae'r tir yn agos i Barc Coetir Y Mynydd Mawr a dylai aros yn dir amwynder, 'amenity land'. Hefyd ni ddylai'r mynediad i'r safle ymyrryd neu danseilio mynediad i'r parc.