SR/158/001

Showing comments and forms 1 to 2 of 2

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1422

Received: 08/02/2019

Respondent: Llannon Community Council

Representation Summary:

The Council objects to development on this site because of access difficulties from the main road

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1456

Received: 08/02/2019

Respondent: Mrs Anne Williams

Representation Summary:

Mae'r darn o dir wedi cael caniatâd am un uned 'semi detached' er bod mynediad i'r safle yn wael o'r heol fawr trwy llwybr cul. Dw i'n byw drws nesaf ac yn meddwl bod adeiladu tai ar y safle o gwbl yn camgymeriad ond yn gwrthwynebu mwy o dai achos bod mynediad i Heol Y Bryn yn wael o'r llwybr.