SR/145/012

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2910

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

Safle enfawr
Sawl anedd?
Byddai yn llanw bwlch
Tybiwn y byddai yn cael ei ffafrio fel rhan o'r CDLL

Huge site
How many dwellings?
It would fill a gap
We assume that it would be favoured as past of the LDP