SR/145/011

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2911

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

Angen asesiad trylwyr o'r rhan yma o'r A485 gan fod yna dau gyffordd yn bodoli ar hyn o bryd.

Nid wyf yn ffafrio'r safle yma ar gyfer dartblygiad, oherwydd y perygl yma.

A thorough assessment of this part of the A485 is required as there are currently two junctions.

I do not favour this site for development, because of this danger.