SR/145/004

Showing comments and forms 1 to 1 of 1

Support

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2913

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

Dwi'n ffafrio'r safle yma ar gyfer datblygiad a hynny ar ôl asesiad trylwyr o'r safle ee ansawdd y tir yn dderbynol, cysylltiadau carth ffosiaeth a dŵr agyb.

I favor this site for a development after a thorough assessment of the site eg the quality of the land is acceptable, trench linkages and water etc.