SR/139/001

Showing comments and forms 1 to 30 of 45

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 300

Received: 31/01/2019

Respondent: Dr Jonathan Booth

Representation Summary:

1) I am a Fluvial Geomorphologist and have a doctorate in floodplain behaviour. The proposed development is on a floodplain. Even if the properties are raised, the effect will be to displace the water to existing properties along the Llanddarog Road (where there is already existing considerable flood risk, demonstrated by the flooding of gardens that occurred during Storm Callum). This will make it difficult for properties to get insurance and the location goes against the Association of British Insurers guidance.
2) The development will decrease the value of properties along the Llanddarog Road by urbanising a rural location.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 354

Received: 02/02/2019

Respondent: Mr Brian Evans

Representation Summary:

Rwy'n gwrthwynebu cynnwys y safle SR/139/001 yng Nghynllun Datblygu Lleol 2018-2033 am y rhesymau canlynol.
1. Mae'r safle ar orlifdir / parth llifogydd.
2. Byddai adeiladu mwy o dai yng nghanol y pentref yn ychwanegu at y problemau gwaredu dwr glaw a charffosiaeth sy' eisoes yn bodoli.
3. Mae'r safle wedi cael llifogydd dwy waith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda'r dwr yn peryglu'r tai cyfagos.
4. Nid oes gofyn am fwy o dai yn y pentref, gyda tua 20 ar werth ar hyn o bryd.
5. Nid yw'r safle yn estyniad naturiol i'r pentref.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 399

Received: 03/02/2019

Respondent: Mr Osian Evans

Representation Summary:

Rwy'n cofrestru i wrthwynebu'r cynllun i adeiladu ar y safle hwn.
Symudais i a'n nheulu i'r pentre blwyddyn yn ôl. Ac ar y pryd, un o'n pryderion oedd y broblem llifogydd ar y safle. Bum yn siarad yn ddwys gyda'n cyfreithwr ar y pryd, a mae pryderion mawr gyda ni nawr bod y cynllun hyn yn mynd i gael effaith ddifrifol ar y sefyllfa.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 404

Received: 03/02/2019

Respondent: Dr Caryl Thomas

Representation Summary:

Gwrthwynebiad Porthyrhyd

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 407

Received: 03/02/2019

Respondent: mr gethin dobson

Representation Summary:

1. Mae goromodedd o dai ar gael yn yr ardal yn barod sydd methu cael eu gwerthu.
2. Mae'r ysgol gynradd lleol yn llawn.
3. Bydd codi cymaint o dai yn effeithio a'r gymeriad y pentref. Yn barod mae cyngor sir Caerfyrddin yn caniatau yr adeiladu o dai ar raddfa hurt. Mae'r nifer fwyaf o'r tai hyn yn cael eu gwerthu i fewnfudwyr sydd yn effeithio ar gymreictod yn ardal leol ac ar gymeriad yr ardal.
4. Mae angen cysidro sut mae nifer fawr o dai yn mynd i effeithio ar natur gan ei fod am ddinistrio tir amaeth da.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 420

Received: 03/02/2019

Respondent: Mr John Williams

Representation Summary:

I wish to register my objection to both sites SR/139001 & SR/139/002 as quoted above. Mary Williams. My husband is Mr John Williams

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 533

Received: 04/02/2019

Respondent: Mrs Ann Rhys

Representation Summary:

Mae'r safle AR BARTH LLIFOGYDD. Mae'n bwysig cadw'r tir glas fel y mae er mwyn amsugno dwr glaw. Mae problemau dwys yn y pentref yn barod oherwydd nad oes le o gwbl i'r dwr lifo iddo pan mae'n bwrw glaw. Canlyniad hyn yw problemau gyda draeniau'n gorlifo, dwr yn dod i mewn i'r tai a phroblemau annymunol iawn gyda charthion. Bydd adeiladu mwy o dai yn golygu ardrawiad sylweddol fwy ar dai cyfagos sydd eisoes yn dioddef oherwydd diffyg draeniad digonol a system garthffosiaeth hynafol a fwriadwyd yn wreiddiol i wasanaethu nifer bychan o dai.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 618

Received: 04/02/2019

Respondent: Mrs Jessica Booth

Representation Summary:

The proposed development is on a floodplain Zone 3 (a functional floodplain). With changing climate and more extremes of weather this site is not an environmentally nor economically-sustainable location for dwellings. Thinking of future generations, new housing developments need to be on higher ground, not high risk ones such as this. Moreover, the development would also worsen drainage problems for the existing properties along the main road as the development would displace water, increasing the flood risk to these established properties (as observed elsewhere in Porthyrhyd), making getting house insurance prohibitively expensive or not possible for existing homeowners.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 643

Received: 05/02/2019

Respondent: Mr Gethin Harkin

Representation Summary:

I wish to register my opposition to the inclusion of both sites - SR/139/001 (Middleton-Bolgoed) and SR/139/002 (fields adjacent to Llwyn Henri) - in the revised local Development plan 2018-2033 due to the impact it will have on neighbouring properties and the impact of increased traffic through the village. I also have concerns regarding existing problems regarding surface water and floods due to developments due to take place on flood zones.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 695

Received: 05/02/2019

Respondent: Mr Graham Tune

Representation Summary:

Site lies within the flood zone. Existing problems regarding surface water and floods due to developments on flood zones. Impacting on neighbouring properties.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 724

Received: 05/02/2019

Respondent: Lucy Georgiou

Representation Summary:

I wish to register my opposition to the inclusion of site SR/139/001 in porthyrhyd. I understand this area is a flood plan and there are already problems with surface water and floods in the area due to building on flood zones. I would be concerned about the effect on neighbouring properties. Secondly, llanddarog school which serves this area is already over capacity.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 764

Received: 06/02/2019

Respondent: Mrs Sara Jones

Representation Summary:

Myself and my husband object to this site being built in our quiet village of Porthyrhyd. It has a lovely community feel at the moment and we'd like to keep it that way - building more houses will increase traffic and pollution. The proposed site lies within the flood zone and there are existing problems regading surface water and floods. We also have to consider neighbouring properties who do not want houses built next to them.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 787

Received: 06/02/2019

Respondent: Mr Christopher Osborne

Representation Summary:

Traffic problems already exist due to the local garage, the development will only add to this. House values will be affected in the local community, properties are hard enough to sell as it is. Flooding could be a greater problem as there is an existing problem already. The local farms will be affected massively. This is a rural area with livestock very close to the intended site, I feel that this will have a very negative out come for the area. Developing on this site will have a negative impact on the local community, I strenuously object to it.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 894

Received: 06/02/2019

Respondent: Mr Eifion Lewis

Representation Summary:

Flooding/Surface water, Close proximity of Gwendraeth Fach river identified as liable to flooding. NRW identified site within flood risk area categorised Zone C2 TAN 15. Surface water issues due to general topography of site. Waterlogging and standing water.

Pollution - Greenfield site - Porthyrhyd Main Sewage line running directly through candidate site to adjoining field. Potential to overload current sewerage capacity.

Landscape/wildlife, Unwanted incursion into countryside and to detriment of landscape.

Devaluation of current settlements - loss of privacy and light.

Increased vehicular traffic - pollution - population increase.

Conflict of interest, Carmarthenshire County Councillor for Llanddarog Mrs A. Davies.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 901

Received: 06/02/2019

Respondent: Mrs Lesley Osborne

Representation Summary:

I object to planning in this area because of existing flood zone problems, putting 32+ properties in this area will only add to the problems. Local traffic issues exist around the MOT garage and the extra traffic from 32+ houses will only add to the issue. The land is agricultural and should stay as so. Building properties in this area will impact on the livestock and wildlife in an unsustainable way. The local farms are going to suffer terribly. Properties in the area will suffer from value loss making selling more difficult than it is now. No development please.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1002

Received: 07/02/2019

Respondent: Dr Wiliam Thomas

Representation Summary:

Hoffwn gofrestru fy ngwrthwynebiad i ddatblygu ar y tir hwn ar sail
amgylcheddol. Ni ellir ystyried y safle ar gyfer codi tai gan ei fod o fewn parc
llifogydd. Mae'r safle yn dir amaethyddol da sydd hefyd yn gynefin pwysig i fyd
natur. Nid yw'r isadeiledd yn y pentref o ran ffyrdd a chathffosiaeth yn ddigonol i
ymdopi â dwysedd y fath ddatblygiad. Byddai'n golygu cynyddu poblogaeth y
pentref yn afresymol gan arwain at bwysau ychwanegol ar wasanaethau
cyhoeddus megis addysg, iechyd a gofal. Mae'r ysgol gynradd leol eisoes yn
llawn. Diolch

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1011

Received: 07/02/2019

Respondent: Mrs Miriam Biddle

Representation Summary:

I want to register my opposition to the inclusion of SR/139/001 ( Middleton-Bolgoed) in the revised local development plan 2018-2033. Development of this site will impact on existing properties in the vicinity as well as put stress on local services. This site is also close to the river where there have been problems with flooding and surface water in the past.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1016

Received: 07/02/2019

Respondent: Mrs Linda Landry

Representation Summary:

I wish to register my opposition to the inclusion of SR/139/001 ( Middleton-Bolgoed). Development of this site would impact on neighbouring properties as it lies within the flood zone.
There have been problems with surface water & flooding in the past as it is close to the river. There are also two other development sites in the village that have received planning in the past and neither of them have been completed adequately especially with regard to the site access roads. Another development site within this small rural community is not sustainable, and would put pressure on local services.

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1094

Received: 07/02/2019

Respondent: Mr Rhodri Lewis

Representation Summary:

My concern/observation is that a large development within the village could further impact on the water/drainage/sewerage problem we experienced next to our property (photo enclosed) some time ago. Can the current drainage and sewerage system cope with a further development and will it have a 'knock on' affect elsewhere within the village?
I would also comment that no feedback was provided by the Council to us as of what action was undertaken (if any) to prevent further long-term flooding occurring. A further development surely affects any flood prevention, especially with the proposed development being so close to the river.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1219

Received: 07/02/2019

Respondent: Mr Matthew Butler

Representation Summary:

The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 has 7 goals, of which one is supporting cohesive communities and another a vibrant culture and thriving Welsh language. I believe this would negatively impact an extremely strong community, in which supportive relationships thrive and the use of the Welsh language remains strong.
The site lies within the flood zone and I have already experienced issues with surface water flooding onto my property. Adding to the issue seems counterproductive.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1316

Received: 08/02/2019

Respondent: Mr David Bryer

Representation Summary:

Mae'r tir ar gyfer y safle hwn yn ardal llifogydd

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1561

Received: 08/02/2019

Respondent: Mr Robert Rhys

Representation Summary:

Effeithiau adeiladu ar barth llifogydd.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1598

Received: 08/02/2019

Respondent: Dr Goronwy Jones

Representation Summary:

Nid yw'r datblygiad arfaethedig yma yn gyson gyda Papur Pwnc Cyngor Caerfyrddin "Terfynau Datblygu" Para 3.8 ("parch at gymeriad pentref"; Para 4.3 ("gwledig v trefol") a Para 8.6 ("Gorlenwi")

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1602

Received: 08/02/2019

Respondent: Ms Eirionwen Jenkins

Representation Summary:

Safle o fewn parth llifogydd a problemau'n bodoli yn yr ardal yn barod oherwydd dwr glaw a llifogydd o ganlyniad i ddatblygu blaenorol.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1744

Received: 03/02/2019

Respondent: Enfys Davies

Representation Summary:

After many many years we are still experiencing problems at our property of excrement and the contents of the sewers and drains entering our garden through a hole in the ground.

The possibility of building more houses in the village leaves us with the feeling of dread and the impact of this on not just us but the village also. The flooding is also an issue which needs to be taken into account.

Wildlife will also be disrupted by further development.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1880

Received: 05/02/2019

Respondent: Stephen Price

Representation Summary:

The respondent objects to the above site for the following reasons:
1. Site does not adjoin existing village as there is no direct access.

2. Presently there is no access to any utility services.

3.It is classed as of medium flood risk in TAN 15 maps.

4.Ecology factors must be considered as the river provides habitat for numerous species.

5.Any houses built on the site are unlikely to be affordable to local people and would not enhance the predominately Welsh speaking Porthyrhyd community.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1934

Received: 07/02/2019

Respondent: Mudiad Amddiffyn Porthyrhyd

Number of people: 189

Representation Summary:

Rydym yn mynegi ein pryderon dwys parthed yr ardrawiad amgylcheddol a'r problemau ewhangach a ddaw yn sgil datblygu'r ddau safle SR/139/001 a SR/139/002 ym mhentref Porth-y-rhyd.

Gwrthwynebwa gynnwys y safle yng Nghynllun Dablygu Lleol diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018-2033 a gofynnwn yn garedig i Adran Blaengynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin chwilio am safleoedd addas i'w ddatblygu lle nad oes problemau.

We wish to register our severe concerns regarding the environmental and wider impact of both proposed developments SR/139/001 and SR/139/002 in the village of Porth-y-rhyd.

We object to the inclusion of these sites in the revised Carmarthenshire Local Development Plan 2018-2033 and respectfully ask the Forward Planning Department of Carmarthenshire County Council to seek suitable sites for development where no problems exist.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2055

Received: 08/02/2019

Respondent: Jonathan Edwards MP

Representation Summary:

Middleton-Bargoed- J Edwards MP is advised that the site lies within a flood zone. Furthermore, it is stated that the site has existing problems regarding surface water and floods due to developments on flood zones. The constituents also have concerns regarding the substantial impact on neighbouring properties. J Edwards MP trusts that CCC will consider these objections as part of the consultation process and that they will form part of CCC response and adjustments to the plan going forward.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2118

Received: 08/02/2019

Respondent: Mr Sunil Dharmabandhu

Number of people: 4

Representation Summary:

Candidate Site SR/139/001 will also be refused as the land is unsuitable for development.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2142

Received: 06/02/2019

Respondent: Mr Scott Roper

Representation Summary:

It would be impossible to build on a flood risk area where the sewerage system is not capable of handling what is already going into it at present when put under the stress of heavy rainfall.
Surely it is going to be costly if not problematic for people to get property insurance if it is built in a flood risk zone?