SR/127/001

Showing comments and forms 1 to 2 of 2

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2760

Received: 08/02/2019

Respondent: Mrs Sarah MacDonald

Representation Summary:

Road safety issues
Doubling the size of a small rural village
Primary school capacity.

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2933

Received: 08/02/2019

Respondent: Cllr Dorian Williams

Representation Summary:

1. Union ar bwys anheddiad sylweddol o ran maint. Mantais.
2. Effaith ar ddatblygiad o'r maint yma, (yn enwedig os mewn perthynas gyda datblygiad cyfagos ee SR/127/03) ee ar rif derbyn yr ysgol gyfagos.

1. Directly adjacent to a settlement of significant size. Advantage.
2. Impact of a development of this size, (especially if in relation to neighbouring development e.g. SR/127/03) e.g. on the admission number of the neighbouring school.