SR/091/001

Showing comments and forms 1 to 4 of 4

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 434

Received: 03/02/2019

Respondent: Mrs Barbara Jones

Representation Summary:

Nid wyf yn gwrthwynebu'r safle hwn ei hun, mae hanner y safle eisoes wedi'i gynnwys o fewn y Cynllun Datblygu Lleol presennol ac yn destun cais cynllunio cyfredol W/38125. Rwyf innau a mwyafrif trigolion Llan-gain yn gwrthwynebu defnyddio Dôl-y-dderwen fel mynedfa i'r safle. Mae'n safle sylweddol a byddai'r traffig ychwanegol yn achosi dirywiad difrifol yn amodau byw trigolion Dôl-y-dderwen oherwydd natur gyfyng y ffordd bresennol. Mae ateb cyfleus ar gael, sef gosod amod cynllunio I'r datblygwr orfod ehangu Heol-y-llan, sy'n arwain yn uniongyrchol at y safle o'r B4312, yn fynedfa iddo. Rhowch les trigolion o flaen elw datblygwyr.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1898

Received: 06/02/2019

Respondent: Mr Terry Baugh Griffiths

Representation Summary:

There is no legal access to the proposed site as I own the lane which only leads to Waunllongau and Pwlldu and my own agricultural

I fail to see that changes would make any difference as there is no access to the proposed sites

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2317

Received: 07/02/2019

Respondent: Llangain Community Council

Representation Summary:

The proposed development would be on a piece of land whose access would be onto a main road bringing with it additional traffic etc . It is also a fast piece of road with bends on both sides thus causing visibility problems.
The Council also feel that having a housing development at the location would spoil the natural beauty of the area.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2630

Received: 06/02/2019

Respondent: Mr A V Hout

Representation Summary:

Site not suitable for development.
Precarious access to main road (B4312).
Site contains overflow of sewage system form Waun Llongau residence.
Right of way to site problematic.