SR/077/005

Showing comments and forms 1 to 2 of 2

Support

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2091

Received: 08/02/2019

Respondent: Llanboidy Community Council

Representation Summary:

Llanboidy Community Council is happy to support the site but would like it recorded that they would like number of houses that are permitted to be built on the site limited to a maximum of 4.

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2839

Received: 08/02/2019

Respondent: Mr Owain Young

Representation Summary:

Rwy'n gefnogol I adeiladu tai rhesymol eu pris I fobl yn Llanboidy a bod safleuoedd bach yn gynaladwy, ond teimlwyn yn gryf iawn na ddylid ystyried ardaloedd mawr o ddatblygiad e.e SR/077/004 am nifer o resymau-
1. Mae'r datblygiad arfaethedig yn dileu llwybr cyhoeddus sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth.
2. Fe fydd llif y traffic yn hunllef gan mae dim ond un ffordd fydd mewn a mas o'r safle
3. A fydd y ystem carffosiaeth yn gallu ymdopi?
4. Faint o dai ma nhw'n golygu adeiladu?
5. O'n ni'n meddwl fod polisi cynllunio Cyngor Sir Gar yn erbyn adeiladu ystade mawr a beth yw diffiniad stad mawr?