SR/077/003

Showing comments and forms 1 to 3 of 3

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 840

Received: 06/02/2019

Respondent: mr Michael Phillips

Representation Summary:

Effect of hard standing created by buildings/roadways will increase surface water drainage towards the Bush. The grass and open land currently absorb the water, significantly reducing the rate of water flowing towards the Bush. The house itself is located in the lowest part of its plot, so drain off of excessive water could be a severe problem. New buildings could overshadow the property reducing light and solar gain, causing severe damp/health/structural problems. Roadway around the Bush very narrow, installation of pavements for increased pedestrian traffic not practical. Visibility problems on the bend and hill. Lack of public transport.

Support

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2089

Received: 08/02/2019

Respondent: Llanboidy Community Council

Representation Summary:

Llanboidy Community Council is happy to support the site but would like it recorded that they would like number of houses that are permitted to be built on the site limited to a maximum of 4.

Comment

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2838

Received: 08/02/2019

Respondent: Mr Owain Young

Representation Summary:

Rwy'n gefnogol I adeiladu tai rhesymol eu pris I fobl yn Llanboidy a bod safleuoedd bach yn gynaladwy, ond teimlwyn yn gryf iawn na ddylid ystyried ardaloedd mawr o ddatblygiad e.e SR/077/004 am nifer o resymau-
1. Mae'r datblygiad arfaethedig yn dileu llwybr cyhoeddus sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth.
2. Fe fydd llif y traffic yn hunllef gan mae dim ond un ffordd fydd mewn a mas o'r safle
3. A fydd y ystem carffosiaeth yn gallu ymdopi?
4. Faint o dai ma nhw'n golygu adeiladu?
5. O'n ni'n meddwl fod polisi cynllunio Cyngor Sir Gar yn erbyn adeiladu ystade mawr a beth yw diffiniad stad mawr?